Komunikat nr 10

Szanowni Państwo,

25 maja br odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym rozpatrzono prośby o sfinansowanie nagród potrzebnych do organizowanych przez szkołę konkursów.

Uprzejmie informujemy, ze drogą głosowania przyjęliśmy następujące uchwały:
1. Przekazanie 800 zł dla klas szóstych (po 200 zł dla każdej klasy) na dofinansowanie wydatków w związku z pożegnaniem szkoły podstawowej.
2. Sfinansowanie nagród dla laureatów całorocznych konkursów ortograficznych i matematycznych (klasy I-III i IV-VI) w kwocie 400 zł.
3. Sfinansowanie nagród dla laureatów konkursów z języka angielskiego, w kwocie 200 zł.
4. Sfinansowanie nagród dla laureatów konkursów historycznych – 200 zł.
5. Przyznanie środków finansowych z konta RR w kwocie 70 zł, na zakup nagród dla uczniów w konkursie grafiki komputerowej.
6. Dofinansowanie w postaci 300 zł, na zakup nagród dla uczniów klas IV-VI za udział w Dniu Sportu.
7. Przekazanie 100 zł dla każdej z 26 klas (czyli 2600 zł) na nagrody na zakończenie roku szkolnego.