APEL RADY RODZICÓW

Drodzy rodzice!

Przypominamy i apelujemy o dokonywanie wpłat składek na konto Rady Rodziców. Wysokość składki to jedyne 20 zł.

Co roku pieniądze te przeznaczamy na różne ciekawe projekty i konkursy, które mają zmotywować nasze dzieciaki do nauki, kreatywności i pracy zespołowej. Nasze działania i wysiłki mają również w  istotny sposób przyczynić się do integrowania społeczności szkolnej.

Aby uświadomić Państwu jak bardzo te pieniądze są potrzebne i na co są przeznaczane, pozwalamy sobie wypunktować działania zrealizowane dzięki Państwa składkom w ubiegłym roku szkolnym. Było tego całkiem sporo:

 • pasowanie klas pierwszych – prezenty „powitalne” dla uczniów
 • konkurs „Wakacje w Wielkopolsce” – ufundowanie dla zwycięskich klas wyjścia na kręgle
 • konkurs historyczny dla klas 4-6 – nagrody
 • zakończenie nauczania początkowego dla klas trzecich – dyplomy
 • konkurs matematyczno-przyrodniczy Klasy 4-6 – nagrody
 • Dzień Gier – zakup gier do świetlicy
 • Balik dla klas 1-3
 • Konkurs na najładniejszą, ekologiczną Marzannę klasy 1-3 (I dzień wiosny) – bowling
 • nagrody na dzień sportu
 • konkurs na najbarwniej przebraną klasę, klasy 4-6 (I dzień wiosny) – bowling
 • Projekt „Muzyka poważna w szkole”  – koncert filharmonii
 • warsztaty literackie (spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim)
 • konkurs „Nauczyciel na medal” – organizacja, nagrody
 • konkurs fotograficzny p.Kryńskiej – nagrody
 • konkurs matematyczny, z języka polskiego i przyrody dla klas 1-3
 • konkursy i projekty historyczne 4-6
 • konkurs czytelniczy dla klas 1-3 – nagrody
 • Teatr dla klas 1-3
 • konkurs polonistyczny dla klas 4-6 – nagrody
 • zakończenie edukacji dla klas szóstych: nagrody, bal klas szóstych
 • konkursy sportowe klas 4-6 – nagrody
 • biblioteka szkolna – powiększenie księgozbioru
 • świetlica szkolna – zakup gier (związane z organizacją Dnia Gier)
 • dzień sportu – zakup wody i batonów zbożowych
 • spotkania  z ciekawymi ludźmi
 • spotkanie z muzyką poważną.

Jak widać z powyższego zestawienia każdorazowo przekuwamy zebrane pieniądze i naszą pracę w radość dzieci, oczywiście nie pobierając złotówki za nasze zaangażowanie. Za każdym razem czas, wysiłek, często paliwo, koszty połączeń telefonicznych itp. ponoszone są przez osoby realizujące projekty szkolne we własnym, prywatnym zakresie.

Pieniądze na RR można przekazać bezpośrednio na konto Rady Rodziców: 76 9043 1054 2054 0021 4700 0001, wpisując w tytule przelewu klasę, do której uczęszcza Państwa dziecko. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko nie płacą podwójnie.

Pieniądze można też przekazać swoim przedstawicielom w Radzie Rodziców podczas Dni Otwartych, organizowanych w szkole w dn. 4 listopada br.

Prosimy o dokonanie wpłat do 15 listopada br.

Dziękujemy – w imieniu własnym i społeczności szkolnej.

Prezydium Rady Rodziców