Ruszył konkurs KLASA NA MEDAL

Drodzy nauczyciele i uczniowie!

Z inicjatywy Rady Rodziców ruszył konkurs KLASA NA MEDAL. Od 7.01 wszystkie klasy I-III i IV-VI biorą udział w rywalizacji o miano najlepszej klasy. Oceniane będzie zachowanie klas, średnia ocen, spóźnienia, udział w konkursach i wszelkie aktywności. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, dostępnym w zakładce Rada Rodziców.

Jednym z elementów podlegających ocenie będzie zaangażowanie klas w projekty będące ich własną inicjatywą. Komisja przygotowała jedynie ogólne wyznaczniki tematów, które mogą być podjęte w poszczególnych miesiącach w trakcie roku szkolnego. Propozycje te zostały ujęte w kryteriach oceniania, w części zatytułowanej WYPEŁNIANIE ZADAŃ Z KALENDARZA.  Hasło na styczeń to – KARNAWAŁ. Aktywnością klasy związaną z tym hasłem może być np. pomoc w organizacji szkolnego balu karnawałowego, ale też – zaśpiewanie kolęd w Klubie Seniora „Dębowy Liść”.  Liczymy na Waszą inwencję! I życzymy powodzenia.

Rada Rodziców.