Wybór ubezpieczyciela na rok 2014/2015

W imieniu Rady Rodziców informuję, że na ostatnim zebraniu dokonaliśmy wyboru ubezpieczenia naszych dzieci od NNW, na rok szkolny 2014/2015. Podobnie jak w mijającym roku będzie nas ubezpieczać firma Generali TU SA. Składka pozostanie bez zmian i wyniesie 35 PLN.

Justyna Lipczyńska

Sekretarz Rady Rodziców