KOMUNIKAT NR 2

Drodzy rodzice i przedstawiciele klas!

Jak już zostali Państwo poinformowani na zebraniach (i w naszym czerwcowym komunikacie), w roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła podlega ubezpieczeniu NNW świadczonemu przez firmę Generali. Składka na ubezpieczenie wynosi 35 PLN i należy ją zebrać do końca września.

Można to zrobić w trójnasób:

– zbierając pieniądze od rodziców ze swojej klasy i przekazując je skarbnikowi Rady Rodziców, pani Ilonie Myczek (przedstawiciel klasy 5a)

– wpłacając zebrane od rodziców pieniądze bezpośrednio na konto Rady Rodziców: nr konta 76 9043 1054 2054 0021 4700 0001.  Ważne by przy wpłacie podać, której klasy dotyczy wpłata

– poprzez wpłaty indywidualne rodziców na konto RR. Tu również bardzo ważne jest aby rodzice podawali imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy wpłata oraz, do której klasy ono uczęszcza.

W przypadku gdy Państwa dziecko jest objęte indywidualnym ubezpieczeniem NNW w trakcie całego roku szkolnego – prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły lub do Prezydium Rady Rodziców pisma w tej sprawie, zawierającego numer polisy i nazwę ubezpieczyciela.

Od opłacenia składek zwolnione są rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. W takich przypadkach również prosimy o przedłożenie stosownych pism.

Drodzy Państwo, ubezpieczenie naszych dzieci jest niezwykle ważne! W ubiegłym roku szkolnym mieliśmy zgłoszone 53 wypadki. Po rozpatrzeniu każdego z nich nastąpiła wypłata świadczeń.  Wybrane przez Radę Rodziców ubezpieczenie obejmuje nasze dzieci ochroną przez 24 h, na terenie całego świata. Ponadto, w ROZPORZĄDENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU (z dnia 8 listopada 2001 r., w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki) w paragrafie 15 jest zapis: „Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej — ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.”  Oznacza to obowiązek ubezpieczenia uczniów także w przypadku wszelkiego rodzaju wyjazdów, które mają miejsce w roku szkolnym.

Oczywiście, życzymy i sobie i Państwu oraz naszym pociechom, aby w roku 2014/2015 ubezpieczenie okazało się wyłącznie naszą przezornością.

 

Prezydium Rady Rodziców