Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia NNW

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z Ubezpieczenia z Klasą dla placówek oświatowych (wariant dla dzieci i młodzieży)

Uszczerbek na zdrowiu:

Druk zgłoszenia szkody (w załączeniu)

Dokumentacja medyczna w której odnotowano fakt i zakres udzielenia pomocy po zdarzeniu

Dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego

Dokument tożsamości Ubezpieczonego – w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni

Odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku rozbieżności nazwisk

Kopia legitymacji szkolnej – w przypadku braku pieczątki placówki oświatowej na druku zgłoszenia szkody

Przy innych zdarzeniach lista dokumentów może się różnić. Każdorazowo można sprawdzić wykaz dokumentów na stronie:

https://www.allianz.pl/dla-ciebie/szkody-i-roszczenia/szkody-i-roszczenia/nnw/