EKO-LUTY dla klas 1-3 oraz 4-8

Rada Rodziców ogłasza projekt EKO-LUTY

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie ekologii, recyklingu, segregacji odpadów.

  1. Przeprowadzone zostaną 45-minutowe spotkania z uczniami szkoły w temacie: ograniczenia ilości śmieci (zero/less waste) z elementami warsztatów m.in. z kompostowania, recyklingu, upcyklingu) prowadzone przez edukatora ekologicznego
  2. Zostaną zakupione pojemniki do segregacji odpadów, które staną na holu klas 1-3 i na holu głównym.
  3. W porozumieniu z ZGK w Suchym Lesie otrzymamy worki do segregacji odpadów oraz materiały informacyjne.
  4. Ogłaszamy konkursy, które połączą zdobytą wiedzę podczas warsztatów z Międzynarodowym Dniem Kota we współpracy z Fundacją Naszezoo.pl (podczas trwania konkursów będzie prowadzona zbiórka dla kotów, którymi opiekuje się fundacja – zbieramy pokarm suchy, mokry, żwirek, koce)