Aktualności

Wczoraj odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców. W zebraniu uczestniczyło spore grono rodziców, a gościem specjalnym był radny Michał Ireneusz Przybylski. Związany od lat z oświatą rzeczowo i merytorycznie wskazał nam możliwości działań, mające na celu rozwój i polepszenie obecnych standardów naszej szkoły.

Ponadto Rada Rodziców omówiła bieżące sprawy dotyczące opiniowania planu rzeczowo-finansowego, organizacji warsztatów dla klas 5-8, poprawek do regulaminu szkoły, poprawy bezpieczeństwa wokół szkoły i wiele innych.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie i chęć współpracy na rzecz naszych dzieci 🙂