Home

Dane kontaktowe Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący                                        Anna Ohirko klasa 2b

Zastępca Przewodniczącego               Jarosław Białek , klasa 6c

Zastępca Przewodniczącego (filia)      Michał Stanisławski , klasa 3d

Skarbnik                                                      Katarzyna Dolata , klasa 5a, 8a

Sekretarz                                                    Paulina Laufer , klasa 3b

Kontakt: [email protected]

Na  ten adres można kierować wszelkie wnioski i zapytania dotyczące funkcjonowania Rady Rodziców oraz Szkoły.

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł/ rodzinę.

Jeśli do Szkoły SP1 uczęszcza dwoje dzieci do różnych klas, należy wpłacić po 25 zł skarbnikowi każdej klasy.

Dziękujemy za wszystkie dobrowolne wpłaty wspierające działalność Rady na rzecz społeczności szkolnej.

Konto bankowe Rady Rodziców

Fundusze Rady przechowywane są na koncie:

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Suchym Lesie w Poznańskim Banku Spółdzielczym,

nr konta: 76 9043 1054 2054 0021 4700 0001.