PISMA DO DYREKCJI

RR 31.10.2018 – cd pismo dotyczące szafek na korytarzach

            

RR 24.10.2018 – pisma dotyczące personalnych szafek na korytarzach

        

__________________________________________________________________________________________________________________________

ARCHIWUM:

Odpowiedzi od Dyrekcji i grona pedagogicznego

Obraz (3)Obraz (4)Obraz (5)Obraz (2)Obraz (1)