Indywidualizacja pracy z uczniem w klasach I-III

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zajęcia dodatkowe

Ubezpieczenie dzieci od NNW w roku szkolnym 2014/2015

WAŻNA INFORMACJA O UBEZPIECZENIU:

W wyniku przeprowadzonego przez Radę Rodziców konkursu ofert, w roku 2014/2015 uczniowie mają ubezpieczone NNW w Generali TU SA. Ubezpieczenie nazywa się „Lew Uczeń”.

Numer polisy: 80122007816

Ubezpieczenie obowiązuje całodobowo od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 na terenie całego świata z wyłączeniem przypadków wskazanych w OWU (np. tereny objęte działaniami wojennymi)
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod tym adresem:

www.generali.pl/binsource?docId=3929&paramName=FILE&index=0&language=PL

Zgłoszenie szkody:

Przy zgłaszaniu szkody niezbędne będą:
1) Formularz szkody – odpowiednio wypełniony i PODPISANY – dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania w tym miejscu: Zgłoszenie szkody NNW
2) Oświadczenie szkoły, że poszkodowany jest uczniem tej szkoły
3) Kopia dowodu osobistego rodzica-opiekuna – potwierdzona przez szkołę zgodność z oryginałem.
4) Kopia dokumentów dotyczących wypadku lub leczenia – potwierdzona przez
szkołę zgodność z oryginałem.

Taki komplet rodzice/opiekunowie kierują na adres:

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
tel 225430500
fax 225430899

Na wszelkie dodatkowe pytania odpowie agent Generali TU SA, p.Radosław Hauser:

Doradztwo Ubezpieczeniowo – Finansowe

tel/fax (+48) 61 830 14 17

tel. kom. (+48) 663 762 800

email: dobre.ubezpieczenia@vp.pl