Indywidualizacja pracy z uczniem w klasach I-III

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zajęcia dodatkowe

Ubezpieczenie dzieci od NNW w roku szkolnym 2015/2016

WAŻNA INFORMACJA O UBEZPIECZENIU:

W wyniku przeprowadzonego przez Radę Rodziców konkursu ofert, w roku 2015/2016 uczniowie mają zapewnione ubezpieczenie NNW w PZU SA.

Poniżej zamieszczamy polisę i warunki ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obowiązuje całodobowo od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 na terenie całego świata, z wyłączeniem przypadków wskazanych w OWU (np. tereny objęte działaniami wojennymi).

KMBT28220150917123847